استخدام کارگر رستوران در رستوران بادبادک

استخدام کارگر رستوران در رستوران بادبادک

کارگر ساده رستوران جای خواب ، ناهار و شام حقوق عالی و off ماهیانه .

09121243677
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده رستوران