استخدام کباب پز و تخته کار

استخدام کباب پز و تخته کار

کباب پز ماهر و تخته کار ماهر با جای خواب (ظفر) نیازمندیم .

09124340452