استخدام قیچی کار ماهر مانتو

استخدام قیچی کار ماهر مانتو

به یک قیچی کار مانتو آقا با تجربه با حقوق 5 میلیون تومان نیازمندیم محدوده دروازه دولت .

09125283889