استخدام کافی من - ویتر-سالن کار

استخدام کافی من - ویتر-سالن کار

کافی من حرفه ای1نفر،ویتر2نفر و سالن کار2نفرباظاهری آراسته با جای خواب(چیتگر -مجتمع طوبی) ارسال به واتساپ: .

09128032222