به یک جوشکار جهت لوله کشی

به یک جوشکار جهت لوله کشی

به یک جوشکار جهت لوله کشی آتش نشانی نیازمندیم باجای خواب .

09365529608