استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

پیک موتوری با ظاهرآراسته و اخلاق پسندیده با انضباط و تعهدکاری دارای موتور سالم از نظر فنی و ظاهری ، ترجیحا ساکن غرب تهران ، بصورت تمام وقت ، با بیمه و بیمه تکمیلی جهت کارخانه مواد غذایی نیازمندیم -5 .

66262701