استخدام  کارگرماهر مبل ساز

استخدام کارگرماهر مبل ساز

استخدام کارگر ماهر جهت رویه کوبی مبل (تعمیرات ) محدوده غرب تهران نیازمندیم .

09211005702 , 44306898