استخدام کارمند فروش آقا

استخدام کارمند فروش آقا

کارمند فروش ( آقـا ) جهت کار در شرکت حقوق 200 / 7 میلیون ساعت کار 10 الی 18 .

66581037