استخدام - کارشناس فروش

استخدام - کارشناس فروش

کارشناس فروش یا مهندس فروش جهت دستگاههای صنعتی ، ترجیحا مهندس مکانیک یا متالورژی آشنا به فنون فروش و مذاکره دارای روابط عمومی بالا و پیگیر جهت انجام امور محوله ایمیل : @Job-elec santamco.com .

, ,