استخدام - مهندس صنایع

استخدام - مهندس صنایع

مهندس صنایع آقا مسلط به برنامه‌ریزی و کنترل تولید جهت ساخت قطعات صنعتی متنوع مسلط به نرم‌افزارهای مربوطه با سابقه کاری مرتبط ایمیل: @Job-ind santamco.com .

, ,