مزدی دوز با تعداد مناسب چرخ

مزدی دوز با تعداد مناسب چرخ

یک شرکت تولیدی معتبر در زمینه پوشاک زنانه جهت تولید شومیز،شلوار،تاپ و... به مزدی دوز با تعداد مناسب چرخ نیاز دارد. تسویه بصورت صد درصد نقدی می باشد. داخلی 101 .

02191070892 , 09915943349