استخدام فروشنده شکلات

استخدام فروشنده شکلات

خانم جوان جهت فروشندگی در فروشگاه شکلات و قهوه خارجی ( ونک ) ارسال رزومه : ـ .

88196714 , 09122247220