فروشنده خانم

فروشنده خانم

" تعدادی فروشنده خانم " حقوق 2/800 میلیون جهت کار در قنادی محدوده نارمک ساعت 30 : 13 الی 22 .

77818214 , 09124368009