استخدام خیاط ماهر صندلی سازی

استخدام خیاط ماهر صندلی سازی

به چند نفر خیاط ماهر جهت صندلی سازی نیازمندیم شهرک صنعتی چهاردانگه .

55254799