استخدام آشپز

استخدام آشپز

آشپز ماهر جهت کار در تهیه غذا بیمه،جای خواب ،3 وعده غذا یک روز off در هفته مرخصی با حقوق ساعت کاری 7 تا 19 .

09128577351