استخدام جوشکار آرگون

استخدام جوشکار آرگون

جوشکار آرگون جهت کار در شرکت تولیدی در شهر قدس تلفن : ـ 021 .

42704