استخدام دیپلم یا تکسین برق

استخدام دیپلم یا تکسین برق

دیپلم یا تکنسین برق جهت کار در شرکت تولیدی در شهر قدس و ـ021 .

09357853356 , 42704