اپراتور فرز CNC

اپراتور فرز CNC

اپراتور فرز CNC نیازمندیم ( شهرک صنعتی چهاردانگه ) .

09357602350