استخدام کارگر ساده نظافتچی

استخدام کارگر ساده نظافتچی

استخدام نیروی خدماتی آقا دیپلم و حداکثر 45 سال .

09921582431