استخدام کارگر ساده خانم و آقا

استخدام کارگر ساده خانم و آقا

به تعدادی کارگر ساده خانم و آقا جهت مرکز سالمندان محدوده زعفرانیه و فرمانیه نیازمندیم .

02122183457 , 02122183026