استخدام چرخکار / خیاط چرخکار

استخدام چرخکار / خیاط چرخکار

تعدادی‌چرخکار‌باتجربه و حرفه‌ای باحقوق‌‌عالی+بیمه جهت‌کاردرتولیدی‌مانتونیازمندیم .

09127627545