استخدام خیاط وسط کار کارگرساده

استخدام خیاط وسط کار کارگرساده

تولیدی پوشاک آقایان : به تعدادی وسط کار (کارگر ساده) با حقوق 3.700 + پاداش + بیمه خانم یا اقا (تا 35 سال) محدوده فلکه اول خزانه .

55188760 , 55188760