منشی خانم پاره وقت

منشی خانم پاره وقت

همکار خانم جهت جوابگویی تلفن و امور دفتری کارخانه ، پاره وقت حتی اتباع شهرری - نزدیک مترو شاهد .

09904981149