استخدام تراشکار

استخدام تراشکار

تراشکار و کارگر فنی نیازمندیم با بیمه ومزایا،چهاردانگه .

55268595