استخدام ظرفشوی خانم و آقا رستوران

استخدام ظرفشوی خانم و آقا رستوران

ظرفشوی خانم و آقا# جهت رستوران ، باجای خواب برای آقایان ( تماس 10 ببعد ) .

09129570108