استخدام کارمند فروش

استخدام کارمند فروش

شرکت بازرگانی معتبر کارمند فروش فعال و منظم (میرداماد) نیازمندیم جهت ارسال رزومه به: واتساپ: .

09353906165minaraziei66@yahoo.com