کارگرساده تولیدی کفش

کارگرساده تولیدی کفش

کارگرساده خانم یا آقا جهت تولیدی کفش (در محیطی سالم) با بیمه نیازمندیم محدوده باغ سپهسالار .

09109913725