استخدام منشی خانم مسلط به ورد و اکسل  م انقلاب

استخدام منشی خانم مسلط به ورد و اکسل م انقلاب

منشی خانم جهت انجام امور اداری با فن بیان بالا مسلط به wordو اکسل نیازمندیم / محدوده م انقلاب .

66905042 , 66913476