قیچی زن  ماهر

قیچی زن ماهر

به همکار قیچی زن ماهر تریکو جهت کار در تولیدی برند پوشاک کودک و نوجوان نیازمندیم (سن 35سال) .

02144981049 , 09361623893