استخدام راننده پایه 1

استخدام راننده پایه 1

راننده پایه 1 باسابقه 5 سال جهت کار در کارخانه بتن آماده در جنوب غرب تهران،حقوق بیمه انعام ماهیانه بین10تا14میلیون 5 الی 4 الی .

55880280 , 55870280