آشپز - سالن کار و.....

آشپز - سالن کار و.....

کافی من حرفه ای ی نفر ویتر 2نفر سالن کار 2 سالاد زن حرفه ای1 ظرف شور 1 اشپز ایرانی 1 چیتگر مجتمع طوبی آرسال رزومه به واتساپ .

09128032222