پرستار  ، بهیار  خانم

پرستار ، بهیار خانم

پرستار ، بهیار خانم جهت کار در درمانگاه ترجیها شیفت شب در محدوده سعادت اباد .

09122132723