استخدام کارشناس بازرگانی خارجی

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی

شرکت تولیدی بازرگانی ********************** کارشناس بازرگانی خارجی X سه سال سابقه کار X مسلط به زبان انگلیسی فکــــس : واتساپ : .

44481505 , 09367357469rznshn@yahoo.com