استخدام کارمند

استخدام کارمند

همکار خانم با تحصیلات حداقل لیسانس، مسلط به تایپ فارسی و انگلیسی، مسلط به اینترنت و برنامه های مربوطه، آشنایی با زبان انگلیسی و داشتن حداقل سه سال سابقه کار جهت همکاری دعوت بعمل می آید. متقاضیان رزومه خود را به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند. Villades@gmail.com .

2021Villades2021@gmail.com