انباردار دارویی

انباردار دارویی

شرایط عمومی: مدرک حسابداری، بازرگانی ، مدیریت یا رشته های مرتبط با5سال سابقه انبارداری و مسلط به اصول انبارداری در انبار های مواد غذایی و دارویی ، دارای ضامن معتبر (ارائه چک تضمین الزامی است)،روابط عمومی خوب مهارت ها: آشنایی با نرم افزار سپیدار ،FIFO ارسال رزومه با قید عنوان شغلی به ادرس ایمیل .

, jobspharma98@gmail.com , 02188984827