استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

به تعدادی کارگر جهت کار در یک شرکت خصوصی در محدوده شاد آباد نیازمندیم .

66673376