سرایدار تمام وقت

سرایدار تمام وقت

سرایدار تمام وقت تهران هروی متأهل - حداکثر یک فرزند با ضامن معتبر سابقه کار نظافت اولویت با کسانی است که همسرشان هم بتواند در منزل کار خدماتی انجام دهد در اینصورت هم حقوق همسر جداگانه است. .

09123060233