استخدام لوله کش و جوشکار

استخدام لوله کش و جوشکار

همکاری تعدادی لوله کش و جوشکار جهت کار در پیمانکاری روحنواز نیازمندیم. .

09126360702