استخدام آشپز جهت هتل درچالوس

استخدام آشپز جهت هتل درچالوس

آشپز خانم یا آقا به صورت نیمه وقت جهت کار در هتل در چالوس نیازمندیم .

09129375643