استخدام راننده با نیسان

استخدام راننده با نیسان

تعدادی راننده با نیسان وانت و مزدا ( با اتومبیل ) درآمد400به‌بالا(رسالت،بنی‌هاشم) (تماس 1 ماه ) .

09382206214