تکنسین و کارشناس مکانیک ، برق

تکنسین و کارشناس مکانیک ، برق

دعوت به همکاری در شرکت تله کابین توچال کارشناس مکانیک - 2 سال سابقه تکنسین فنی مکانیک - 2 سال سابقه کارشناس برق - 2 سال سابقه تکنسین فنی برق - 2 سال سابقه راننده خودرو سنگین و ویژه - 5 سال سابقه اطلاعات بیشتر رجوع به عکس آگهی ارسال رزومه : .

Job@Tochal.org