استخدام نظافتچی

استخدام نظافتچی

به یک نفر خانم جهت انجام امور خدماتی (نظافت و آشپزی )با مدرک دیپلم در مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست نیاز مندیم. .

09353723094