استخدام نیروی ساده

استخدام نیروی ساده

ماشین سازی بهپو برای تکمیل کادر خود نیازمند چند نیروی ساده جوان پر انرژی می باشد. در صورت علاقمندی با شماره -021 داخلی 202 تماس بگیرید. ضمنا کارخانه واقع در جاده شهریار می باشد .

65608155