استخدام منشی خانم(آموزشگاه زبان)

استخدام منشی خانم(آموزشگاه زبان)

منشی خانم (آموزشگاه زبان) نیمه وقت و تمام وقت حقوق مکفی (شعبه غرب) .

44023610