استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

استخـدام آقـا بدون سابقه کار !!! فقـط 3 نفـر حقوق و مزایای عالی جنب مترو دسترسی عالی (حسینی) .

09124239131