استخدام اپراتور فرز سی ان سی

استخدام اپراتور فرز سی ان سی

اپراتور فرز سی ان سی کاردانی/کارشناسی ساخت و تولید(ماشین ابزار) آشنا به پاور میل پردیس(شرق تهران) ارسال رزومه .

09113752986