استخدام منشی خانم / افسریه

استخدام منشی خانم / افسریه

منشی خانم مسلط به پاسخگویی تلفن با فن بیان عالی روابط عمومی بالا محدوده افسریه .

22397694