آگهی استخدام کارمند مسلط به فضای مجازی

آگهی استخدام کارمند مسلط به فضای مجازی

کارمند مسلط به انجام کلیه فعالیت‌ها در زمینه تمامی فضای مجازی ، با درآمد مناسب ،نیازمندیم. شماره تماس .

66738095