وسط کار و کارگرساده کاپشن دوزی

وسط کار و کارگرساده کاپشن دوزی

وسط کار و کارگرساده جهت کار کاپشن دوزی (با بیمه) محدوده فردوسی نیازمندیم (فوری) ـ .

09123060289 , 66710028