شرکت معتبر انبوه سازی در پردیس

شرکت معتبر انبوه سازی در پردیس

1- مهندس صنایع یا عمران با حداقل 2 سال سابقه پروژه های ساختمانی 2- مهندس عمران جهت دفتر فنی با حداقل 5 سال سابقه کار ارسال رزومه به واتساپ و درج ردیف شغلی مورد نظر .

09122130268 , ,